www.idabrowa.pl

aktualnosci

naglowek.jpg51a36ee959ba630f4a195f454c3f85ad
dabrwa-logo.pngccf9eed62b4b441bef9c3fc61dc76c11
dabrowa-header-bottom.png0095ae3f313a59a7c9e05d90435abe10
Aktualności Portal Mapa Informator Wydarzenia Historia Panoramy Mapa strony E-publikacje Galerie Multimedia Ogłoszenia Inwestycje
grafikaborder
Dołączone pliki
Moja firma – moja niezależność
11/01/2017
Anna Zubko
1140
 
 
 
 

Planujący rozpoczęcie działalność gospodarczą, mogą skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność”. Nabór powinien rozpocząć się na przełomie stycznia i lutego. Projekt realizować będzie Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  w Gliwicach.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie www.gapr.pl po ich zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.


Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.


W ramach projektu 38 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. W uzasadnionych przypadkach wsparcie pomostowe może być przedłużone na kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

 

O UDZIAŁ W PROJEKCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

 • osoby po 30 roku życia,
 • zamieszkujące na terenie woj. śląskiego,
 • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 • nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
 • należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia;

 

- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);

 

- osoby niepełnosprawne;

 

- osoby długotrwale bezrobotne;

 

- osoby o niskich kwalifikacjach.

 

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 • Spotkanie z Doradcą Zawodowym
 • Blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności – na trzech poziomach zaawansowania
 • Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – maks. 23 754,00 zł
 • Finansowe wsparcie pomostowe – przez 6 lub 12 miesięcy funkcjonowania działalności
 • Wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI (m.in.):

 • środki trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • reklama (do 10% wartości dotacji),
 • środki obrotowe (do 25% wartości dotacji),
 • prace remontowo-adaptacyjne,
 • środek transportu (o ile działalność gospodarcza nie jest prowadzona w sektorze transportu drogowego towarów).

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:

 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • inne wydatki konieczne do pokrycia w pierwszym okresie prowadzenia działalności. 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:

w biurze projektu lub na stronie www.gapr.pl

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
akcja lato billboard_wybrane33_.jpgff5e464b8ece24e5856449af5103fd47
kamerka online.jpg4d176c574aa7772efb5491a0c41af121
info.png1ebe9066f94aa96b4c1c7f0f4530ab9a
stacja.jpg8ddc79d23b267faf1f45dc0979fb94be
Logo SKUP.jpg258b785392a4a237eee2e5cea4f5945f
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK