www.idabrowa.pl

aktualnosci

naglowek.jpg736721a89ee6ac555b703c2d5256cce5
dabrwa-logo.png9172ce3b1942c6d06f67744483ebdbf9
dabrowa-header-bottom.png32ad8677f75abc73c773d71e7f0928ab
Aktualności Portal Mapa Informator Wydarzenia Historia Panoramy Mapa strony E-publikacje Galerie Multimedia Ogłoszenia Inwestycje
grafikaborder
Dołączone pliki
Moja firma – moja niezależność
11/01/2017
Anna Zubko
1289
 
 
 
 

Planujący rozpoczęcie działalność gospodarczą, mogą skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność”. Nabór powinien rozpocząć się na przełomie stycznia i lutego. Projekt realizować będzie Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  w Gliwicach.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie www.gapr.pl po ich zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.


Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.


W ramach projektu 38 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. W uzasadnionych przypadkach wsparcie pomostowe może być przedłużone na kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

 

O UDZIAŁ W PROJEKCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

 • osoby po 30 roku życia,
 • zamieszkujące na terenie woj. śląskiego,
 • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 • nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
 • należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia;

 

- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);

 

- osoby niepełnosprawne;

 

- osoby długotrwale bezrobotne;

 

- osoby o niskich kwalifikacjach.

 

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 • Spotkanie z Doradcą Zawodowym
 • Blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności – na trzech poziomach zaawansowania
 • Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – maks. 23 754,00 zł
 • Finansowe wsparcie pomostowe – przez 6 lub 12 miesięcy funkcjonowania działalności
 • Wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI (m.in.):

 • środki trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • reklama (do 10% wartości dotacji),
 • środki obrotowe (do 25% wartości dotacji),
 • prace remontowo-adaptacyjne,
 • środek transportu (o ile działalność gospodarcza nie jest prowadzona w sektorze transportu drogowego towarów).

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:

 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • inne wydatki konieczne do pokrycia w pierwszym okresie prowadzenia działalności. 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:

w biurze projektu lub na stronie www.gapr.pl

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
atmopolis gif 300x300.gif8466294c651d79b9b5e27745d798e48b
kamerka online.jpg41f1507fb992854fd6164844d1668c1e
info.pngf886a32c509a18f07dc5b980b122dec5
stacja.jpg3773f95285ad2a52631eacfde95d75cb
Logo SKUP.jpge482f14ff8e3d0ea5aefcfdff7d516e7
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK