www.idabrowa.pl

aktualnosci

naglowek.jpgc3e3f8e5c6691cddbc72fd643f92e7cf
dabrwa-logo.png27606adab2404b77795bd07c1f7ae459
dabrowa-header-bottom.pngaf75a0fe5034dd7169399c2c652644d0
Aktualności Portal Mapa Informator Wydarzenia Historia Panoramy Mapa strony E-publikacje Galerie Multimedia Ogłoszenia Inwestycje
grafikaborder
Śmieci inaczej
30/06/2015
Lucyna Stępniewska
5765
 
 
 
 Zwolnienia z opłat za śmieci!

 
Od 1 lipca 2016r. rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny będą miały możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Aby móc ubiegać się o zwolnienie rodzina posiadająca taką kartę i zamieszkująca w zabudowie jednorodzinnej musi złożyć nową deklarację (część A i D) osobiście w Miejskim Zakładzie Gospodarowania Odpadami, w gminnych punktach, na stanowisku nr 19 w urzędzie miejskim, bądź wysłać pocztą na adres Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami, Al. J. Piłsudskiego 34 c, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

 

Rodzina zamieszkująca w zabudowie wielolokalowej musi zgłosić fakt posiadania karty u zarządcy nieruchomości. W obu przypadkach rodzina posiadająca Kartę jest zobligowana do przedłożenia jej oryginału (do wglądu) celem udokumentowania zasadności zwolnienia.

 

Nowe druki deklaracji dostępne będą od 1 lipca br. na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami www.mzgodg.pl, w siedzibie Urzędu Miejskiego na stanowisku nr 19, jak również w punktach GCZO i GPZON zlokalizowanych przy Al. J. Piłsudskiego 28A, ul. Szałasowizna 7, Al. Zwycięstwa 27B oraz ul. Głównej 144B.

 

***


Zmiany wchodzą w życie na podstawie przyjętych w marcu i maju 2016r. uchwał Rady Miejskiej w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami.


Uwaga!

 
MZGO przypomina, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do  15 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni wpłatą na indywidualny rachunek bankowy lub  w opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim. Nieterminowe dokonywanie wpłat stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

 

 

*****


Wystaw śmieci SMS


Od dnia 1 lipca 2016 roku
rusza nowy system powiadamiania o terminach odbioru odpadów z niskiej zabudowy WYSTAW ŚMIECI SMS. Powiadomienia będą wysyłane tylko do właścicieli, którzy w złożonej deklaracji podali aktualny numer telefonu komórkowego – informują pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami.

Wszelkich zmian związanych z uzupełnieniem lub podaniem właściwego numeru telefonu można będzie dokonać osobiście w punktach przyjmowania deklaracji wypełniając stosowne oświadczenie lub przesyłając go na adres sekretariat@mzgodg.pl podając imię, nazwisko, ID kontrahenta oraz numer telefonu, na który ma być przesyłana informacja a także poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie MZGO www.mzgodg.pl

 

______________________________________________________________________________________

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


16 grudnia 2015r Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła uchwałę nr XIII/280/2015 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Nowo ustalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązują od 1 lutego 2016 roku  i są następujące:


  • 12,00 zł  - stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane
  • 20,00 zł  - stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane


Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.  Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Nową deklarację należy złożyć  w przypadku: zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych. Nową deklarację skladają właściciele nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

http://www.mzgodg.pl/

 

 

Wcześniejsza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła kilka zmian, które obowiązywać będą od 1 sierpnia 2015 roku.

 

  • ZWIĘKSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH. NOWY HARMONOGRAM

 
Zwiększa się częstotliwość wywozu odpadów zmieszanych z domów jednorodzinnych (niskiej zabudowy). Teraz odbywać się będzie raz na 2 tygodnie. Zmienią się zatem harmonogramy odbioru odpadów. Nowe dostarczone zostaną mieszkańcom do domów.  


  • ODPADY ZIELONE

Zmianie ulega częstotliwość wywozu odpadów zielonych. Odpady te odbierane będą w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  Od 1 sierpnia 2015r Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami będzie również bezpłatnie przyjmował odpady zielone od mieszkańców     w Gminnym Punkcie Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanym przy ul. Głównej 144b.


  • NOWE DEKLARACJE

Zmianie ulega druk deklaracji. Każdy, kto po 1 sierpnia 2015 roku będzie składał deklaracje zrobi to na nowym druku.

Zostanie on udostępniony do pobrania oraz wypełnienia na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami www.mzgodg.pl a także w siedzibie MZGO przy AL. J. Piłsudskiego 34c, Urzędzie Miasta na stanowisku nr 19, jak również w punktach GCZO i GPZON zlokalizowanych:


GCZO przy Al. J. Piłsudskiego 28A
GCZO przy ul. Szałasowizna 7
GCZO przy Al. Zwycięstwa 27B
GPZON przy ul. Głównej 144B  • OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W DOMKACH  LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCIACH WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Wprowadzono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Dla segregujących śmieci wyniosą one  144,60 zł na rok i 253,08 zł jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


Szczegółowe informacje oraz teksty uchwał znajdą się na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami i w BIP Dąbrowa Górnicza.


Rewolucja śmieciowa

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
atmopolis gif 300x300.gif4f9a0f1bec68f7f65e00c3c3896f9d3c
kamerka online.jpg581bc28c75dff437a477bf43bc9a3b5f
info.png8236355551a17ae54e92b7bbd2f0633a
stacja.jpg5f4cf470161545b2c5f411653b493361
atmopolis gif 300x300.gif03316eb50bb4954b5381d2c5fc9291b4
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK