www.idabrowa.pl

portal

naglowek.jpg112429c45e43e3cd99b67a64416eeb44
dabrwa-logo.png4445fcb485ea5094468a99df33b30a87
dabrowa-header-bottom.pngc0069a0560e10b745d3ecc19023c02d5
Aktualności Portal Mapa Informator Wydarzenia Historia Panoramy Mapa strony E-publikacje Galerie Multimedia Ogłoszenia Inwestycje
grafikaborder
Podatki i opłaty lokalne 2015
31/12/2009
Anna Zubko
 
 
 
 

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi Ustawodawca w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz w opłacie od posiadania psów co rok określa wysokość stawek maksymalnych, do których gminy mogą podnosić podatki. Uchwalone w Dąbrowie Górniczej podatki i opłaty są znacznie niższe niż te, które dopuszcza obowiązujące prawo.

 

Warto zaznaczyć, iż w roku 2015 nadal będą obowiązywały preferencyjne podatki od budynków gospodarczych oraz gruntów pozostałych.

 

Opłat możemy dokonać na konto wskazane w piśmie urzędowym, w kasie urzędu (gotówką lub kartą) oraz za pośrednictwem Wpłatomatu mieszczącego się przy wejściu głównym do budynku urzędu miejskiego przy ulicy Granicznej 21, czynnego 24 godziny na dobę. W obu przypadkach płatności kartą, jak i za pośrednictwem wpłatomatu nie pobierana jest prowizja od wpłacającego. 

 

W roku 2015 na terenie Dąbrowy Górniczej obowiązują następujące podatki i opłaty lokalne:

 

  • Podatek od nieruchomości

Szczegółowe zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku normuje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity opubl.: Dziennik Ustaw z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami).

 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki obowiązujące w roku 2014 określa UCHWAŁA NR III/31/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 i na rok 2015 obowiązujących na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

 

 

zobacz uchwałę

 

  • Podatek rolny

Szczegółowe zasady opodatkowania podatkiem rolnym oraz zwolnienia od tego podatku reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity opubl.: Dziennik Ustaw z 2006 roku Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami).

 

Wysokość podatku rolnego ustala się na podstawie średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena skupu ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"

 

  • Podatek leśny

Szczegółowe zasady opodatkowania podatkiem leśnym oraz zwolnienia od tego podatku reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( opubl.: Dziennik Ustaw z 2002 roku Nr 200 poz. 1682 z późniejszymi zmianami).

Wysokość podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna, ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

 

  • Podatek od środków transportowych - przedłużenie obowiązywania stawek podatkowych na rok 2015

Szczegółowe zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity opubl.: Dziennik Ustaw z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami). Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa rada gminy w drodze uchwały.

Obowiązujące w 2015 roku stawki określono uchwałą nr III/32/2014 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 grudnia 2014 r., którą opublikowano w dzinniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także zamieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego.

 

17 grudnia 2014 r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej przyjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 i na rok 2015.

Zmiana uchwały podstawowej tj.Uchwały Nr XXXII/611/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014, a dokonana w październiku 2014 roku - polegała na przedłużeniu obowiązywania stawek podatkowych na rok 2015.

 

zobacz szczegóły

 

  • Opłata od posiadania psa - nie obowiązuje


W 2015 podobnie jak 2014 roku opłata za posiadanie psa nie obowiązuje.

 

  • Opłaty targowe

Kwestię opłat targowych reguluje Uchwała Rady Miejskiej LVI/1070/06 z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie: zmiany uchwały RM z 10.12.2003r nr XVIII/361/2003 – dostępna w BIP

 

zobacz szczegóły


  • Opłata adiacencka

Na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 8), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

Dla nieruchomości leżących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, których wartość wzrosła w następstwie podziału nieruchomości na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 5% różnicy wartości nieruchomości przed podziałem, a wartością jaką nieruchomość ma po podziale /Uchwała Nr XLII/772/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 września 2009 roku w sprawie: zmiany treści Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXVII/427/08 z dnia 28 maja 2008r./


  • Nowe taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków


Cena netto wody w Dąbrowie Górniczej wynosi  6,07 zł ( z VAT 6,56 zł) a ścieków 6,84 zł (z VAT 7,39 zł).

 

W podanych cenach uwzględniono dopłatę gminy, która wynosi: do 1metra sześciennego dostarczanej wody 0,25 zł netto (0,27 zł brutto); do 1 metra sześciennego odprowadzonych ścieków 0,50 zł netto (0,54 zł brutto).

 

Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

 

Ceny regulują uchwały

Uchwała Nr III/36/2014 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

 

Uchwała Nr XXXVII/735/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza na okres od dnia 8 lipca 2014 r., do dnia 30 czerwca 2015 r. 

zobacz szczegóły


****

Opłaty lokalne - uchwały Rady Miejskiej - wszystkie pozycje

 

***

Uwaga!

Osoby zainteresowane dokładniejszymi informacjami w sprawach podatków lokalnych -  odsyłamy do strony internetowej www.sekap.pl , gdzie w zakładce „Urzędy” można odszukać karty usług Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
baner1.jpg15add7421da9df9b03b17aca5eeedde9
kamerka online.jpgaa2d9ff9bb983803d57e43de3cd3b526
info.pngb00d4ff4c18e5250eff17434406939a3
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK